Motioun fir e Verbuet vun der Klappjuegd

Context:Gesetzesprojet 7569 iwwert d’Juegdkonventioun D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: D’Déiereschutzorganisatioun PETA entkräft op hierer Website eng ganz Parti vun Argumenter, déi ëmmer ërem vu Juegtënnerstëtzer virbruecht ginn, fir d’Bäibehale… Continue reading Motioun fir e Verbuet vun der Klappjuegd

Motioun fir ee Stopp vun Atomstroum zu Lëtzebuerg

Context:Gesetzesprojet 7649 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: D’Ministere fir Wirtschaft an Energie hunn an hirer Äntwert op d’parlamentaresch Fro n°1358 vum 18ten Oktober 2019 Folgendes geäntwert: “Ouni dass e Fournisseur… Continue reading Motioun fir ee Stopp vun Atomstroum zu Lëtzebuerg

Fairtrade Kleedung beim Staat

Cartias, Fairtrade Lëtzebuerg an de Kooperatiounsministère hunn d’lescht Woch nach eemol d’Campagne “Rethink your clothes” lancéiert. D’Zil vun dëser Campagne ass et, fir d’Leit ze motivéieren méi sozialen an ëmweltfrëndleche… Continue reading Fairtrade Kleedung beim Staat

Gesetzesprojet 7649 iwwert d’Organisatioun vum Stroum- a Gasmaart

Marc Georgen: Här President, als Éischt merci dem Rapporter Carlo Back fir säi gudde Rapport. Energie a Ressourcë spueren, fir esou d’Ëmwelt an de Klima ze schützen, dat ass d’Zil… Continue reading Gesetzesprojet 7649 iwwert d’Organisatioun vum Stroum- a Gasmaart

Mobil Lued-Statioun fir E-Busser

A Presenz vum Energieminister Claude Turmes, huet eng Bus-Entreprise hir mobil Lued-Statioun fir Busser virgestallt. De spezielle Camion huet eng Kapazitéit vun 2,1 Megawatt-Stonnen a soll eng Alternativ zu feste… Continue reading Mobil Lued-Statioun fir E-Busser

Juegd wärend der Ausgangsspär

De 15ten Abrëll huet den Ëmweltministère an engem Bréif un d’Jeeërfederatioun erkläert, dass d’Juegd och wärend der Ausgangsspär legal wier. Dëst, wëll den Artikel 10 am d’Juegdgesetz virgesäit, dass ee… Continue reading Juegd wärend der Ausgangsspär

Motioun CO2-Reduzéierung an der Aviatioun

Context:Aktualitéitsstonn vum 10te Mäerz 2021 iwwert d’Reduktioun vun CO2-Emissiounen D’Deputéiertechamber stellt fest: Den europäesche Green Deal huet d’Ambitioun bis 2050 klimaneutral ze ginn a bis 2030 d’CO2-Emissiounen ëm 55% ze reduzéieren;… Continue reading Motioun CO2-Reduzéierung an der Aviatioun

Motioun fir méi Transparenz beim CO2-Ausstouss vu Fligeren

Context:Aktualitéitsstonn vum 10te Mäerz 2021 iwwert d’Reduktioun vun CO2-Emissiounen D’Deputéiertechamber stellt fest: Verschidden Online-Buchungsplattforme weise virum Kaf vun engem Fluchticket un, wéi vill CO2-Emissiounen duerch de Passagéier bei sengem Fluch… Continue reading Motioun fir méi Transparenz beim CO2-Ausstouss vu Fligeren

Motioun fir d’Moosse vum CO2 an der Arméi

Context:Aktualitéitsstonn vum 10te Mäerz 2021 iwwert d’Reduktioun vun CO2-Emissiounen D’Deputéiertechamber stellt fest: Den europäesche Green Deal huet d’Ambitioun bis 2050 klimaneutral ze ginn a bis 2030 d’CO2-Emissiounen ëm 55% ze reduzéieren;… Continue reading Motioun fir d’Moosse vum CO2 an der Arméi

Aktualitéitsstonn iwwer onkonventionell Klimaschutzmoossnamen am Kontext vun der aktueller Klimakris

Marc Georgen: Här President, merci der honorabeler Martine Hansen fir déi Ufro vun dëser Aktualitéitsstonn, déi wierklech wichteg ass an eiser Klimakris, fir eeben CO2 anzespueren an och klimaneutral ze… Continue reading Aktualitéitsstonn iwwer onkonventionell Klimaschutzmoossnamen am Kontext vun der aktueller Klimakris