Einnahme vun der Grondsteier

Magnifying glass and golden coins. Inflation, cash flow, , tax, and financial concept

Am Wort konnt een am Artikel “So geht es den Gemeinden finanziell im Wahljahr” eng Grafik zur Grondsteier fir d’Joer 2021 fannen.  An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës… Continue reading Einnahme vun der Grondsteier

Wunnengskris 2.0. – eng Chance fir elo staatleche Wunnraum ze schafen

Backs of men in uniform looking at new building

Dësen Artikel gouf de 6te Januar 2023 am Lëtzebuerger Land publizéiert. Zanterdeem dës Regierung am Amt ass, gëtt si es net midd all Joer s erëm ze betounen, wéi vill… Continue reading Wunnengskris 2.0. – eng Chance fir elo staatleche Wunnraum ze schafen

Gasausstieg

Professional Heating Engineer Making Regular Gas Heating System Performance and Safety Check. Residential Building Heat Installation Maintenance.

De Gas gouf wärend laanger Zäit als nohaltëg Alternative propagéiert a vill Leit hunn hir traditionell Masuttsheizung duerch eng Gasheizung ersat. Duerch de Krich an der Ukrain an de Sanktioune… Continue reading Gasausstieg

Dat neit Mietgesetz riskéiert d’Wunnen zu Lëtzebuerg nach méi deier ze maachen!

2020 hat de Minister fir Wunnengsbau eng Ännerung vum Mietgesetz virgestallt (Projet de Loi 7642). Dëse Projet war ufanks begréissenswäert, hat en dach souguer d’Iddi vun de Piraten opgegraff, fir… Continue reading Dat neit Mietgesetz riskéiert d’Wunnen zu Lëtzebuerg nach méi deier ze maachen!

Kontrollen duerch d’Notairë beim Verkaf vun Immobilien

Duerch een Akt beim Notaire geet eng Immobilie vun enger Hand an déi nächst. Den Notaire këmmert sech beim Verkaf ëm d’Rechtméissegkeet vun enger Vente a setzt d’Pabeieren op. An… Continue reading Kontrollen duerch d’Notairë beim Verkaf vun Immobilien

Loyer bei der SNHBM

Young stressed african american male have no money to pay debts and rent for appartment, holding head in despair, can not pay bills, having financial troules. Planning household budget concept

Fir kënne beim Fonds de logement oder dem SNHBM eng abordabel Wunneng ze lounen, muss ee verschidde Krittären erfëllen an et gëtt een no engem Punktesystem op eng Waardelëscht gesat.… Continue reading Loyer bei der SNHBM

Recommandatioune vum IWF fir de Wunnengsmarché

An engem Artikel vum 100,7 “Logement: IWF mécht Lëtzebuerg konkret Proposen” vum 12. Juni 2022 gi verschidde Mesuren thematiséiert, déi den Internationale Wärungsfong Lëtzebuerg virschléit. Niewent luewende Wierder mécht den… Continue reading Recommandatioune vum IWF fir de Wunnengsmarché

Recommandatioune vum IWF bezüglech Steierreform

An engem Artikel vum 100,7 “Logement: IWF mécht Lëtzebuerg konkret Proposen” vum 12. Juni 2022 gi verschidde Mesuren thematiséiert, déi den Internationale Wärungsfong Lëtzebuerg virschléit. Niewent luewende Wierder mécht den… Continue reading Recommandatioune vum IWF bezüglech Steierreform

Ministeren an hier Immobilien

Den Deontologieskodex, deen sech d’Regierung selwer operluecht huet, gesäit vir, dass all Minister eng Lëscht opstelle muss, aus där fir de Public ersiichtlech gëtt, ob ee Regierungsmember Interessekonflikter kéint hunn.… Continue reading Ministeren an hier Immobilien

Loyeren indexéieren: domadder muss Schluss sinn!

White miniature house models on graph indicating growth in real estate prices market

A verschiddene Mietverträg gëtt de Loyer nach indexéiert. Dat bedeit, dass bei all Indextranche de Loyer vum Locataire eropgeet. Virun allem am Commerce ass dat de Fall, mee och beim… Continue reading Loyeren indexéieren: domadder muss Schluss sinn!