Transparenz bei de Logementshëllefen

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës goufe schonn am Gesetzesprojet 8353 festgehalen… Continue reading Transparenz bei de Logementshëllefen

Weiderhi méi Geld fir Elektroautoen

Young couple man and woman traveling together by new car having stop at charging station

Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50 Prozent vun de Gefierer op de… Continue reading Weiderhi méi Geld fir Elektroautoen

Artikel 32 vum Arméisgesetz sträichen

Business woman tearing contract at her office, Breaking contract concept

Context: Aktualitéitsstonn iwwert de Bewäertungssystem am ëffentlechen Déngscht D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: den Artikel 32 vum Gesetz vum 7ten August 2023 iwwert d’Organisatioun vun der Arméi beinhalt ee… Continue reading Artikel 32 vum Arméisgesetz sträichen

Gespréicher mat der CGFP sichen

Office worm decides became a freelancer.

Context: Aktualitéitsstonn iwwert de Bewäertungssystem am ëffentlechen Déngscht D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: de Gehälteraccord tëschent der Regierung an der CGFP vum 9ten Dezember 2022 hält am Punkt 10… Continue reading Gespréicher mat der CGFP sichen

Bewäertungssystem am ëffentlechen Déngscht ofschafen

Business woman tearing contract at her office, Breaking contract concept

Context: Aktualitéitsstonn iwwert de Bewäertungssystem am ëffentlechen Déngscht D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: de Gehälteraccord tëschent der Regierung an der CGFP vum 9ten Dezember 2022 hält am Punkt 10… Continue reading Bewäertungssystem am ëffentlechen Déngscht ofschafen

Klimabonus Wunnen bis Enn 2024 weiderlafe loossen

Rear view of dad holding her little girl in arms and looking at their house with solar panels.Alternative energy, saving resources and sustainable lifestyle concept.

Context: Projet de loi n°8383 et n°8384 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: De Subside «Klimabonus Wunnen» 2022 iwwer 3200 Mol an 2023 iwwer 6500 mol ugefrot ginn ass;  De… Continue reading Klimabonus Wunnen bis Enn 2024 weiderlafe loossen

Keen Credit Scoring an keng Schufa

Context: Projet de loi n°8383 et n°8384 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: An hirem Budgetsrapport huet d’Madamm Rapportrice erkläert, datt si sech e Centre de crédit nom belsche Modell… Continue reading Keen Credit Scoring an keng Schufa

Méi verlounte Wunnenge bei der SNHBM

Portrait of mature businessman in suit holding placard For Rent and looking at camera while standing at modern office

Context: Projet de loi n°8383 et n°8384 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Den Direkter vun der SNHBM sot am RTL Interview d’Strategie wier, fir een Drëttel vun de Wunnengen… Continue reading Méi verlounte Wunnenge bei der SNHBM

Pirate wëlle kloer Reegelen fir Ministeren

Confident blond-haired congresswoman gesturing hands while answering questions of journalists with microphones

Context: Projet de loi n°8383 et n°8384 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Am Budget fir 2024 sinn d’Depensë par rapport zu 2023 eropgaange wat d’Remuneratioun vun de Regierungsmemberen ugeet.… Continue reading Pirate wëlle kloer Reegelen fir Ministeren

Fir ee bessere Schutz vu Jonken bei den Zigaretten

Young pretty woman in cap smoke an electronic cigarette at the vape shop.

Context: Heure d’actualité n°4253 : Incohérence des politiques en matière de santé et de prix des produits de tabac D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Nikotinproduiten falen zu Lëtzebuerg net… Continue reading Fir ee bessere Schutz vu Jonken bei den Zigaretten