100 Betriber sinn net konform zum Verpackungsoffall-Gesetz – Nofro

D’Gesetz vum 21te Mäerz 2017 reegelt den Ëmgang mat Verpackungen an dem Verpakungsoffall. An dësem Gesetz ass am Artikel 8 virgesinn, datt all Societéit, déi Verpackungen hierstellt, dozou verflicht ass, dës Verpackungen och erëmzehuelen oder alternativ een agreéierte Service dofir anzestellen. Den 1ten Mäerz 2021 hunn ech eng parlamentaresch Fro (n°3735) zur Reprise vu Verpakungsoffall gestallt. Dee Moment hat den Ëmweltministère erkläert, dass e Kenntnis vu Betriber huet, déi sech net un d’Gesetz vum 21te Mäerz 2017 gehalen, also keen eegene Réckgabesystem opgebaut hunn an och net bei der Valorlux registréiert sinn. Am Juni 2021 huet sech dunn erausgestallt, dass 100 Betriber net konform zum Gesetz vun 2017 wieren.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Wéi vill vun dësen 100 Betriber si mëttlerweil gesetzeskonfrom?

  2. Goufe Sanktioune géing Betriber ausgeschwat wéinst engem Net-Respekt vum Gesetz vun 2017?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 5828

Zesummenhang posts

Zu Rodange gëtt de Bau vun engem Jugend- a Familljenhotel geplangt. Dëse Projet stéisst op Widderstand vu Biergerinnen a Bierger aus der Gemeng, well
D’Office Sociaux’en hei am Land leeschten ee wichtegen Déngscht, fir deene Leit, déi et hei am Land finanziell net iwwert Ronne packen, ënnert d’Äerm
An mindestens engem Foyer fir Leit déi op Lëtzebuerg geflücht sinn elo am Wanter Zoustänn, déi esou fir Kanner an och Erwuessener net gutt