stëmm.lu

Fir wat ass dës Säit ze gebrauchen?

Diskussioun (Interpellatioun): Wat ass d'Strategie vun der Regierung am Wunnengsbau zu Lëtzebuerg? https://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/0143/111/287113.pdf
Et geet an dësem Gesetzesprojet virun allem iwwert den Emissiounshandel an der EU a wéi mir dësen zu Lëtzebuerg ëmsetzen.
Eis Demande fannt Dir hei: https://wdocs-pub.chd.lu/docs/exped/0145/079/290797.pdf
Nach net Member, mee interesséiert? All Informatiounen fënns du an eiser Rubrik "Pirat ginn"
Wann s du wëlls, dass mir dech kontaktéieren, looss eis w.e.g. hei nach eng Kontakméiglechkeet (Numm oder Pseudonym, E-Mail, Telefonsnummer, Adress...). Mir probéieren, den Ëmstänn entspriechend an zäitnoh Kontakt mat dir opzehuelen.