Intern

An dëser Kategorie fannt dir all Zort vu Rapporten aus de Parteigremien.

Zu Schëffléng am Restaurant Buggy. Et ware präsent: Steven Curfs, Chris Bernard, Paula Couto, Ben Lomel, Marc Goergen, Monteiro Teresa, Sonya Scalise, Chris Bernard,
Vun der Parteileedung ware präsent: Sven Clement, Starsky Flor, Daniel Frères, Marc Goergen, Gilles Mertz, Raymond Remakel (Präsidium); Chris Bernard, Tammy Broers, Bruno Da
Présent: Christian Bernard, Paula Couto, Marc Goergen, Camille Liesch, Mireille Liesch, Ben Lommel, Teresa Monteiro, Vincenzo Turcarelli, Christian Welter, Bruno Da Silva, Tina Fatone,
Vun der Parteileedung ware präsent : Mandy Arendt, Daniel Frères, Marc Goergen, Camille Liesch, Gilles Mertz, Raymond Remakel, (Präsidiumsmemberen) ; Chris Bernard, Mathis Godefroid, Teresa Monteiro,
Parteileedung 8ten Januar 2024  Präsent vum Präsidium waren: Sven, Daniel, Marc, Rebecca, Camille, Gilles, Raymond.  Début 19h00, Schluss 22h00  Kommunikatioun Koordinator  De Marc presentéiert
Présent: Chris, Tammy, Paula, Marc, Nathalie, Sylvie, Camille, Mireille, Ben, Gilles Mertz, Teresa, Patrick, Vincenzo, Christian, Patrick, Nathalie, Bruno, Tina Ufank 19h00, Schluss 22h00.
Präsent vum Präsidium waren : Gilles, Marc, Sven, Mandy, Camille, Starsky, Raymond.  Debut 9h00, Schluss 15h00 Walanalyse 2023 (Huis Clos)  D’Parteileedung huet aus strategesche Grënn
Présents : Teresa, Tina, Steven, Patrick, Bruno, Paula, Christian, Chris, Ben, Marc, Gilles, Sonya Ufank 19h00, Schluss 22h00. Parteileedung 2ten Dezember Wien schwätzt fir de
1. Walanalyse d’Resultater vun de Walen goufen a breeder Ronnanalyséiert. Jiddereen huet seng Aschätzung zum Walresultat gemaach. d’Froen fir d’Diskussioun ze lenken waren: Wat
Aarbechtsgruppen fir de Walprogramm 2023 : wou si mer drun ? D’Parteileedung hat de 5/2 verschidden Datumer fir d’Ofhalen vun Aarbechtsgruppen festgehalen. Et gouf een Opruff
An der Parteileedung vum 3.07 war décidéiert ginn, dass op den Sujeten vum Walprogramm mat Wichtegkeet 1 nach eng Kéier en détail an der
Aarbechtsgruppen fir de Walprogramm 2023 : wou si mer drun ? D’Parteileedung hat de 5/2 verschidden Datumer fir d’Ofhalen vun Aarbechtsgruppen festgehalen. Et gouf een Opruff