Motiounen

Eng Motioun ass eng Opfuerderung, déi d’Chamber der Regierung mëscht. D’Regierung ass dann opgefuerdert, dat ze ënnerhuelen, wat an der Motioun drasteet. Fir dass eng Motioun duerch d’Parlament kënnt, mussen op mannst 31 vun de 60 Deputéierten an der Chamber se unhuelen.

Nieft de Motioune ginn et nach Resolutiounen. Dës sinn am Prinzip d’selwecht opgebaut wéi d’Motioune mam Ënnerscheed, dass domadder d’Chamber selwer opgefuerdert gëtt, eppes ze ënnerhuelen.

De Reglement vun der Chamber beschreift am Detail, wéi d’Motiounen ze presentéiere sinn. (ze fannen op http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/tc/2015/06/09/n1/jo )

D’Piraten hunn sech an der Chamber staark gemaacht, fir de Locatairen am Kader vun der Energie- a Logementskris elo direkt d’Loyerssubventiounen z’erhéijen. Eis Propose
Eis Propose fir d’Ausbezuele vun enger eemolëger Energieprimm gouf vun de Majoritéitsparteien ofgeleehnt. Text vun eiser Motioun: D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Opgrond
Context:Dossier parlementaire n°7755 – Proposition de révision du chapitre III de la Constitution D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: dass haut mam Dossier parlementaire
Context:Heure d’actualité HORECA D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Dass d’Betriber aus dem HORECA-Secteur trotz dem Ophiewe vun der Spärrstonn vun 23.00 Auer duerch d’Covid-Gesetz vum
Context:Aktualitéitsstonn zum Pouvoir d’achat D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Aner EU-Staaten hu Moossnamen agraff, fir spezifesch géint d’Präisentwécklung beim Stroum, Gas a Pëtrol virzegoen. Esou
Context:Aktualitéitsstonn Pouvoir d’achat D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: De Statec huet a senger Evaluatioun vun der CO2-Steier festgestallt, dass och mat der geplangtener
Context:Proposition de loi 7793 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: De Gesetzesvirschlag 7793 freet eng Verlängerung vun der Recouvrementsprozedur; An hirer Positioun zum Gesetzesvirschlag
Context:Proposition de loi 7793 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: De Gesetzesvirschlag 7793 freet eng Verlängerung vun der Recouvrementsprozedur; An hirer Positioun zum Gesetzesvirschlag
Context:Projet de loi 7878 – Budget 2022 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: D’Fondation IDEA huet an hirem Aarbechtsdokument n°7 “Quelques réflexions sur le budget
Context:Projet de loi – Budget 2022 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: D’Fondatioun IDEA huet an hirem Aarbechtsdokument n°7 “Quelques réflexions sur le budget 2022 !”
Context:Projet de loi 7878 – Budget 2022 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: D’Cour des Comptes huet an hirem Budgetsavis 2022 folgend Observatioun gemaach: “Vu
Context: Séance publique du 18.11.2021   D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: dass aktuell an Europa vill iwwer gefälschte Covid-Impfcertificate bericht gëtt an esou Certificaten och