Klimabonus Wunnen bis Enn 2024 weiderlafe loossen

Context:

Projet de loi n°8383 et n°8384

D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest:

  • De Subside «Klimabonus Wunnen» 2022 iwwer 3200 Mol an 2023 iwwer 6500 mol ugefrot ginn ass; 
  • De Subside also ëmmer méi u Beléiftheet respektiv u Bekanntheet bei der Bevëlkerung gewënnt; 
  • Den «Top-up» (20% respektiv 25% méi) vun de Subside mat dem Projet de loi 8350 soll bis den 30ten Juni 2024 verlängert ginn; 
  • D’Regierung un enger Evaluatioun schafft a bis elo sech net kloer fir eng Verlängerung vun den «Top-up» ausgeschwat huet. 

Aus dëse Grënn invitéiert d’Chamber vun den Deputéierten d’Regierung:

  1. De Subside «Klimabonus Wunnen» a senger jëtzeger Form bis Enn 2024 weiderzeféieren. Dëst fir sech méi Zäit bei der Evaluatioun ze ginn an am Kader vun der nächster Budgetsdebatt dann d’Pläng fir d’Zukunft virzeleeën. 

Zesummenhang posts

De Professor Phillip Dale huet zesumme mat Science.lu d’Fro analyséiert huet, ob Lëtzebuerg kéint säin Energiebedarf zu 100% selwer a klimaneutral hierstellen (https://science.lu/de/science-check-energiewende-erneuerbare-energien/kann-luxemburg-seinen-energiebedarf-zu-100-klimaneutral-selbst-herstellen ).
Lëtzebuerg war déi lescht Joren ëmmer erëm op den UN-Klimakonferenzen (COP) dobäi. D’Konferenz dëst Joer wäert zu Baku stattfannen. D’Haaptthema vun dëser Konferenz wäert
Zu Lëtzebuerg ginn et zwou Institutiounen, déi Autismus-Diagnose maachen,eng dovunner ass d’FAL. Dëst sot rezent RTL géintiwwer, dass een am Moment bei enger Waardelëscht