Artikel 32 vum Arméisgesetz sträichen

Context:

Aktualitéitsstonn iwwert de Bewäertungssystem am ëffentlechen Déngscht

D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest:

  • den Artikel 32 vum Gesetz vum 7ten August 2023 iwwert d’Organisatioun vun der Arméi beinhalt ee Bewäertungssystem fir d’Arméi;
  • de Gehälteraccord tëschent der Regierung an der CGFP vum 9ten Dezember 2022 hält am Punkt 10 Follgendes fest: « Le système d’appréciation sera aboli avec effet au 1er janvier 2023. Toutefois, ce système sera maintenu pour les fonctionnaires stagiaires et les employés de l’État en période d’initiation. (…) »;

Aus dëse Grënn invitéiert d’Chamber vun den Deputéierten d’Regierung:

  1. den Artikel 32 vum Gesetz vum 7ten August 2023 sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise ze sträichen.

Zesummenhang posts

De Professor Phillip Dale huet zesumme mat Science.lu d’Fro analyséiert huet, ob Lëtzebuerg kéint säin Energiebedarf zu 100% selwer a klimaneutral hierstellen (https://science.lu/de/science-check-energiewende-erneuerbare-energien/kann-luxemburg-seinen-energiebedarf-zu-100-klimaneutral-selbst-herstellen ).
Lëtzebuerg war déi lescht Joren ëmmer erëm op den UN-Klimakonferenzen (COP) dobäi. D’Konferenz dëst Joer wäert zu Baku stattfannen. D’Haaptthema vun dëser Konferenz wäert
Zu Lëtzebuerg ginn et zwou Institutiounen, déi Autismus-Diagnose maachen,eng dovunner ass d’FAL. Dëst sot rezent RTL géintiwwer, dass een am Moment bei enger Waardelëscht