ACCOUNT

Gläichstellung tëschent de Geschlechter–muss eis Verfassung ugepasst ginn, fir dëst Zil z’erreechen?

Gender equality concept. Drawn scales with male and female gender symbols on chalkboard

De Ministère fir d’Gläichstellung tëschent Fraen a Männer huet rezent eng nei Informatiounscampagne gestart, an der d’Stereotyppe vum genderspezifesche Verhalensweisen opgebrach solle ginn. D’Ministesch huet heizou erwäänt, dass et nach 308 Joer kéint dauere bis eng absolut Gläichheet tëscht de Geschlechter erreecht kéint ginn. 

D’Pirate fuerderen eng wierklech Gläichstellung tëscht de Geschlechter

D’Piraten haaten an der Chambersëtzung vum 28.03.2019 gefroot, fir de Ministère de l’Egalité entre les femmes et les hommes emzebenennen an de “Ministère des genres et des sexes”. Dës Nummännerung hätt der Geschlechtervillfalt am Land Rechnung gedroen. Den Ausdrock „Egalité des genres et des sexes“ beschränkt sech nämlech net ob eng binär Geschlechtertrennung, mee bezitt och… Continue reading D’Pirate fuerderen eng wierklech Gläichstellung tëscht de Geschlechter