ACCOUNT

Réparer au lieu de jeter?

D’Pirate wollte vun der Regierung wëssen, wat fir eng konkret Mesuren si ënnerhuele fir de Recyclage an d’Erëmbenotzung vu Gidder ze ënnerstëtzen. Am Folgende fannt der den Text zu eiser parlamentarescher Fro, dës Kéier op Franséisch: Privilégier la réparation de produits peut être une piste à suivre dans la lutte climatique contemporaine. Dans d’autres pays européens… Continue reading Réparer au lieu de jeter?