ACCOUNT

Futti s Rout Luucht an der Rue Jean-Baptiste Gillardin

Sou wéi den Artikel 25 vum Gemengegesetz et virgesäit, hu mir dem Schäfferot zu Péiteng folgend Fro gestallt. Zu Péiteng ass zënter e puer Wochen eng Rout Luucht defekt. Et handelt sech ëm d’Luucht an der Rue Jean-Baptiste Gillardin, déi no vun der Primärschoul, der Museksschoul, der Seniorerie an der Kierch verleeft, deemno op engem geféierlechen… Continue reading Futti s Rout Luucht an der Rue Jean-Baptiste Gillardin