ACCOUNT

Nofro zur Pistenerneierung um Findel

An der Äntwert op d’parlamentaresch Fro N°2561 huet de Minister geäntwert, datt keng Méiglechkeet bestanen hätt, fir d’Piste um Findel wärend dem Confinement z’erneieren. De Minister erkläert och, datt um urspréngleche Planning festgehale géif ginn. An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt: Gouf de Ministère, d’Stroossebauverwaltung oder Luxairport wärend dem “Shutdown” approchéiert… Continue reading Nofro zur Pistenerneierung um Findel