ACCOUNT

SpamBee

An der parlamentarescher Fro n°542 hat de Minister mir Informatiounen zu der Plattform SpamBee ginn. Op der Website si weder en Impressum, nach eng GDPR-Erklärung ze fannen, wuel wëssend, dass hei manifestement Benotzerdonnéeën gespäichert ginn. An deem Zesummenhang hu mir de Ministeren dës Froe gestallt: Kënnen d’Ministeren erkläre firwat keen Impressum a keng GDPR-Erklärung op… Continue reading SpamBee