ACCOUNT

FRO.LU: E-santé DSP Dossier

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. 2015 hat den deemolege Gesondheetsminister Etienne Schneider de Projet fir ee Carnet radiologique (CARA) virgestallt. Dësen Dossier sollt et den Dokteren erméiglechen, sech iwwert scho gemaache radiologesch Behandlungen ze informéieren, an esou evitéieren, dass e Patient onnéideger zousätzlecher Bestralung ausgesat gëtt.  2019 gouf mir op meng Question parlementaire (n°1104)… Continue reading FRO.LU: E-santé DSP Dossier