Reduzeierung vum ëffentlechen Transport – Nofro

Här President,

Sou wéi den Artikel 83 vun eisem Chambersreglement et virgesäit, bieden ech Iech, dës parlamentaresch Fro un de Minister fir weiderzeleeden.

An der Äntwert op meng Parlamentaresch Fro n°2917, hunn ech de Minister iwwert d’Ännerungen um RGTR-Netz befrot. De Minister huet a senger Äntwert uginn dass et nëmme bei enger eenzeger Buslinn, zu enger Reduzéierung vun de Frequenze komm ass.
  1. Ass d’Linn 192 (Bous- Weiler-la-Tour – Luxembourg) déi eenzeg, bei der d’Frequenz erofgesat gouf?
    Bei wéi ville Buslinne gouf d’Frequenz vun den Trajete reduzéiert?
  2. Wéi vill Buslinne fueren elo manner Arrêten un ewéi virum 13ten September?

Fro n°3187

Verlaaf an der Chamber

Zesummenhang posts

Leschte Mount hunn ech de Minister zur Ënnerbrengung vum Embassadeur zu New York befrot. Den Bausseminister huet erkläert, dass den Ambassadeur a permanente Vertrieder
Am Juli 2023 hat ech dem Minister e puer Froen zum Subside de Qualité+ an dem Règlement grand-ducal vum 23ten Dezember 2016 gestallt (Fro