Projet de loi 7753, eng Ofännerung vum Objet vun de Missiounen a vun der Gouvernance vu Servior

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci dem Max Hahn fir dee gudde schrëftlechen a mëndleche Rapport. Also, ech hätt elo nach villes kënne verzielen iwwert d’Seniorien. Mee haut geet et ëm den Text, dass mer dem Servior nei Méiglech- keete ginn, fir dass se kënnen hir Aarbecht esou ge- stalten, wéi eeben d’Erausfuerderunge vun haut sinn. An do wäerte mir och den Accord ginn.

Ech sinn awer gäre bereet, eng Kéier méi laang wéi fënnef Minutten iwwert d’Seniorien ze schwätzen, well dat ass och net wierklech de Respekt, deen déi Leit awer bräichten an hirem Alldag, a fir eng Kéier déi Diskussioun seriö politesch ze féieren.

Merci.

Zesummenhang posts

Rezent gouf ugekënnegt, dass ab dem 21ten Dezember d’Gesellschaft China Southern plangt eng Kéier d’Woch mat engem Airbus 350-900-Fliger vun de Stied Guangzhou a