Loyers Bâtiments publics

Published by Sven Clement on

Am Kader vun der Covid-19 Pandemie goufen et Fuerderungen, fir Commerçanten duerch d’Aussetzen, respektiv de Verzicht vum Loyer, z’entlaaschten an esou d‘Perennitéit vun hire Betriber z’erméiglechen. Verschidde Gemenge sinn dëse Wee gaangen an och Regierungsmemberen hunn ugedeit, datt dëst Piste wieren, déi ee misst kucken. De Staat selwer ass duerch eng Rei Institutiounen, ënnert anerem der Administration des Bâtiments publics, Proprietär vu kommerzielle Surfacen (Bureauen, Restauranten, Geschäfter, …), déi u Betriber verlount ginn.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Här Minister, wéi vill Locaux Commerciaux’en verlount d’Administration des Bâtiments publics?

  2. Wat ass de Loyer moyen a médian pro m2?

  3. Wéi vill Loyer gëtt pro Mount erageholl?

  4.  Gouf am Kader vum Covid-19 op Loyer verzicht? Wa jo op wéi vill?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 2369


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.