Lëtzebuerg 2020. Ee Pionéier am Numérique? Eng parlamentaresch Fro iwwer Fiber an Internetuschlëss

Published by Piraten on

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Op der Säit 65 vum néie Koalitiounsaccord setzt sech déi aktuell Regierung d’Ziel aus Lëtzebuerg ee Pionéier an Innovatiounsleader am Numérique ze maachen a schonns a senger Ried vum 22. Februar 2016 huet den Här Bettel ugekënnegt, dass 2020 ganz Lëtzebuerg en Accès zu engem Fiberuschloss wäert hunn. Opgrond vun dëser ambitiéiser Zielsetzung géif ech gäre méi zum aktuelle Status vum Internetreseau hei am Land wëssen.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  • Opgelëscht pro Gemeng, wat ass Duerchschnëttsgeschwëndegkeet vun Internetverbindungen um Reseau vun der POST?
  • Opgelëscht pro Gemeng, wat ass Duerchschnëttsdauer, ausgedréckt an Deeg, vun der Commande vun engem Internetaccès bis zur Installatioun bei der POST?
  • Opgelëscht pro Gemeng, wat ass d’Unzuel vu Stéit, absolut a prozentual, wou hei am Land Accès zu engem Fiberuschloss besëtzen? Wéi vill Prozent vun dëse Stéit benotzen dësen Accès effektiv?

Mat déiwem Respekt,
CLEMENT Sven
Député