ACCOUNT

Installation obligatoire de bornes de recharge rapides et de stations de ravitaillement en hydrogène dans toutes les stations-service à partir de 2023

Lors des discussions de la Chambre sur le plan climatique et énergétique du gouvernement, les pirates ont soumis une motion selon laquelle à partir de 2023, chaque station de ravitaillement (d’essence) du pays doit disposer de bornes de recharge électriques et également de lignes d’approvisionnement en hydrogène.

La motion a été rejetée.

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen