Glyphosat-Verbuet 2020

Op EU-Niveau ass de Glyphosat nach bis de 15ten Dezember 2022 erlaabt. Aktuell leeft awer eng Demande vun enger Grupp vun EU-Staaten, fir den Datum nach weider no hannen ze verrĂ©ckelen. An der Ă„ntwert op d’Fro n° E-000845/2020 vum EU-DeputĂ©ierten Harald Vilimsky un d’EU-Kommissioun steet
“Im Juni 2020 muss ein vollständiges Dossier eingereicht werden, woraufhin eine wissenschaftliche Risikobewertung und ein Peer Review durch die Mitgliedstaaten und die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit vorgenommen werden.”

D’Regierung hat am Koalitiounsaccord ugekĂ«nnegt ab dem 31ten Dezember 2020 kee Glyphosat mĂ©i zu LĂ«tzebuerg zouzeloossen. 

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Fro gestallt:

  1. Wäert et fir Regierung bei dem ugekënnegten Datum fir de Glyphosatsverbuet zu Lëtzebuerg bleiwen?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 2302

Zesummenhang posts

Le parti Pirate a tenu le 29 septembre une confĂ©rence de presse sur le sujet “Un monde du travail Ă©quitable pour aujourd’hui et demain”.