D’Kommunikatioun mat de Bierger

D’Piraten hunn dem Minister fir Finanzen, eng parlamentaresch Fro iwwert d’administrativ Sprooch gestallt.

Am Folgende fannt der den Text zu eiser Fro:

Am Gesetz vum 24. Februar 1984 iwwert de Sproochenasaz steet: “Lorsqu’une requête est rédigée en luxembourgeois, en français ou en allemand, l’administration doit se servir, dans la mesure du possible, pour sa réponse de la langue choisie par le requérant” (Artikel 4). Eisen Informatiounen no, beäntweren zumindest verschidde Fonctionnairë bei der Administratioun vum Enregistrement Ufroen, déi hinnen op Lëtzebuergesch zougaange sinn, mat Formbréiwer op Franséisch.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  • Denkt de Minister, datt den Deelsaz “dans la mesure du possible” genuch Spillraum léisst, fir Formbréiwer (wéi z.B. Decompten) net an all administrativ Sprooche vum Land iwwersetzen ze mussen?
  • Wéi eng Moossname wäert de Minister ergräifen, fir datt och um Enregistrement d’Dispositioune vum Gesetz vun 1984 Uwennung fannen?
  • Wéi vill Bréiwer goufen – opgelëscht no Joer – zanter 1984 vun der Administratioun vum Enregistrement net an där administrativer Sprooch beäntwert, an där se ukomm sinn? Falls dës Statistiken net disponibel sinn: Ass de Minister net der Meenung, datt d’Promotioun vun eiser Méisproochegkeet och Fakten iwwert d’Realitéit an der Administratioun verlaangt?
  • Ginn et nieft de franséischsproochege Formbréiwer um Enregistrement och Formbréiwer an aneren administrative Sproochen (Lëtzebuergesch oder Däitsch)?
  • Ass de Minister der Meenung, datt een eventuell déi administrativ Kommunikatioun och op déi Englesch Sprooch erweidere misst.

Mat déiwem Respekt,
Clement Sven
Député

Zesummenhang posts

Präsent vum Präsidium waren : Gilles, Marc, Sven, Mandy, Camille, Starsky, Raymond.  Debut 9h00, Schluss 15h00 Walanalyse 2023 (Huis Clos)  D’Parteileedung huet aus strategesche Grënn
De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter