CO2-Verbrauch vu lëtzebuergesche Schëffer?

D’lëtzebuergesch Schëffsflott beschränkt sech net eleng op d’Booter, déi op der Musel fueren, mee et gi Schëffer, déi ënnert lëtzebuergeschem Fändel an internationale Gewässer ënnerwee sinn. Mir wollte méi zu deene Booter an hirem CO2-Ausstouss wëssen.

Hei ass d’Fro:

Am Koalitiounsaccord huet d’Regierung versprach den CO2-Ausstouss an de nächste Joren ze reduzéieren. Fir dëst wichtegt Zil ze erreechen muss virun allem den Transportsecteur transforméiert ginn. Heirënner fält och d’lëtzebuergesch Schëfffaart, déi awer am Koalitiounsaccord keng allze grouss Beuechtung fënnt. D’Schëfffaart ass mat ee vun de Secteuren, déi weltwäit mat am meeschten um Ausstouss vun CO2, Stéckoxider a weidere schiedleche Gaser bäidréit. D’lëtzebuergesch Schëffsflott beschränkt sech net eleng op d’Booter, déi op der Musel fueren. Aktuell sinn och an internationale Gewässer eng Réi Schëffer, déi ënnert lëtzebuergeschem Fändel fueren, ënnerwee. 

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

 • Wéi vill Schëffer sinn aktuell am lëtzebuergesche maritime Register ageschriwwen? 
  • Wéi vill vun deene Schëffer  
   • hunn een Gewiicht bis 500 Tonnen?
   • hunn ee Gewiicht vun 501 bis 5000 Tonnen?
   • hunn ee Gewiicht vun 5001 bis 25000 Tonnen?
   • hunn ee Gewiicht vu méi wéi 25001 Tonnen?
 • Wéi vill Schëffer waren 2014, (no der selwechter Oplëschtung) insgesamt am lëtzebuergesche maritime Register ageschriwwen?
 • Wéi vill Stéierannaahmen huet Lëtzebuerg säit 2014 pro Joer mam Schëffsverkéier generéiert?
 • Besëtzt d’Regierung Donnéeën zum CO2 vun de Schëffer, déi am lëtzebuergesche maritime Register ageschriwwe sinn?
  • Falls jo, wéi huet sech den CO2-Ausstouss säit 2014 entwéckelt a wat sinn d’Grënn vun dëser Entwécklung?
  • Falls nee, wisou besëtzt d’Regierung keng Donnéeë zum CO2-Ausstouss vu Schëffer, déi ënnert lëtzebuergeschem Fändel fueren?
 • Wat fir eng Moossnamen wäert d’Regierung dës Legislatur ënnerhuelen, fir Schëffer, déi ënnert engem lëtzebuergeschem Fändel fueren, an d’Energie- an Ëmweltstrategie vum Koalitiounsaccord anzebannen an den CO2 Verbrauch vun dëse Schëffer ze reduzéieren?

Mat déiwem Respekt,
Marc Goergen
Député

Zesummenhang posts

Le parti Pirate a tenu le 29 septembre une conférence de presse sur le sujet “Un monde du travail équitable pour aujourd’hui et demain”.
Am Walkampfofkommes ass festgehaale ginn, dass Ministeren a Ministeschen an der Ausübung vun hirem Mandat wärend der Period vum Walkampf keng bezuelte Reklammen iwwert