7759 iwwert d’Schafung vun engem euro- päesche Parquet

M. Marc Goergen (Piraten) | Merci, Här President. Merci der Rapportrice fir dee gudden, verdauleche Rapport.

Steierbedruch, Korruptioun a Geldwäsch kaschten d’EU vill Suen. An dofir wäerte mir och haut dëse Projet matënnerstëtzen. Et ass eng international Ko- operatioun, déi immens wichteg ass fir d’EU, fir dass mer eeben net einfach eng gewëssen Toleranz do op- bauen, mee am Contraire, dass mer elo do dergéint virginn. An dofir wäerte mir dëse Projet haut mat- stëmmen.

Merci.

Zesummenhang posts

Rezent gouf ugekënnegt, dass ab dem 21ten Dezember d’Gesellschaft China Southern plangt eng Kéier d’Woch mat engem Airbus 350-900-Fliger vun de Stied Guangzhou a