Wien ass bei net clôturéierte Faillitte responsabel fir de Bénéficiaire effectif am RBE anzedroen?

Duerch d’Gesetz vum 13te Januar 2019 gouf de Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) agefouert. Säitdeem sinn d’Societéiten zu Lëtzebuerg opgefuerdert, den Notznéisser vun enger Entreprise oder ASBL ze identifizéieren. De leschten Delai dofir leeft den 30. November 2019 of. Am Gesetz steet allerdéngs näischt iwwert Societéiten, déi sech an enger Faillite befannen. Tatsächlech ass et bei enger Faillite de Curateur, deen d’lafend Geschäfter an domadder och d’Responsabilitéit vun enger Societéit iwwerhëlt.

An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  1. Gëllt ee Curateur bei der Faillite vun enger Firma als neie Bénéficiaire effectif? 
    • Falls jo, ass de Curateur responsabel, fir d’Donnéeë vun der Societéit am RBE anzedroen?  
      • Falls jo, ass de Curateur fir d’Net-Aschreiwung vum Bénéficiaire effectif am RBE haftbar a muss an deem Fall déi gesetzlech virgesinne Geldstrofe bezuelen?
    • Falls nee, wien gëtt am Fall vun enger net clôturéierter Faillite als Bénéficiaire effectif am RBE agedroen? 
  2. Goufen nom Akraafttriede vum Gesetz vum 13te Januar 2019 fir all d’Societéiten, déi an enger net clôturéierter Faillite waren, d’Bénéficiaires effectifs agedroen? Falls nee, firwat net?
  3. Wéi vill Societéiten, déi sech an enger net clôturéierter Faillite befannen, sinn Stand haut (voire Enn November) net am RBE ageschriwwen? 

Zesummenhang posts

Context: Interpellation n°3075: Perspectives de développement de l’économie luxembourgeoise D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi europäesch Zentralbank huet bannent engem Joer de Leetzëns
Dem Busverkéier kënnt eng Schlësselroll beim ëffentlechen Transport an eisem Land zou. Heibäi däerfe mir net nëmmen u Fuerpläng, u Bus-Couloiren an un d’Fuermaterial