Lëtzebuerg als Start-Up Nation

Inhalt

Start-ups wuesse loossen

Dat lëtzebuergescht Steierrecht gesäit eng minimal Verméigenssteier fir Betriber vir, déi onofhängeg vum Resultat vun engem Betrib erhuewe gëtt. Grad bei jonke Betriber, déi mat wéineg Kapital gegrënnt goufen, kann dat zousätzlech Käschte generéieren, déi net ëmmer am Viraus geplangt waren an d’Iwwerliewe vun enger Firma beanträchtege kënnen.
Vill jonk Start-ups brauche virun allem no hirer Grënnung méi Kapital, fir z‘iwwerliewen. Si hunn et awer gläichzäiteg schwéier, fir hei am Land dat néidegt Kapital selwer nozeschëdden oder geléint ze kréien a bleiwe soumadder oft an hirer Entwécklung hänken oder ginn an d’Ausland.

Innovatioun a Risiko belounen - Firmegrënnunge vereinfachen a Fräiberuffler ënnerstëtzen

Firmegrënnunge sinn e ganz wichtege Faktor fir d’Wirtschaft an hier Entwécklung. Se hëllefen Innovatiounen ze fërderen a Chômage ze bekämpfen. All gegrënnte Firma, déi hir Startphas iwwerlieft ass längerfristeg eng staark Beräicherung fir d’Wirtschaft an eng grouss Kontributioun un eist soziaalt Zesummeliewen. Dofir muss d’Politik Moyen schafen, dass esou vill wéi méiglech Firmen dës Phas iwwerstinn an sech permanent zu Lëtzebuerg etabléieren.
Dat fänkt fir eis bei der Autorisation d’établissement un, déi an den Ae vun eis Piraten endlech muss d’digitaalt Zäitalter ugepasst ginn. Dee Moment, wou eng Persoun dann Independant:e ass, si mir Piraten der Meenung, dass een net genuch ofgeséchert ass an oft net iwwert hir Rechter a Flichten informéiert gëtt. D’ Prozedure vun der CCSS sinn net transparent genuch, d’Leit kënnen oft net novollzéien, firwat se mussen déi Avancen bezuelen op wat fir enger Basis hir Base Imposable festgeluecht ginn ass, well dat gëtt oft net erkläert.
Mir Pirate fuerderen dann och, dass all Independant:e sech kann zu all Moment an der Mutualité des Employeurs aschreiwen an doriwwer assuréiert ginn. Esou solle Situatioune verhënnert ginn, wou d’Fräiberuffler:in déi sech net an deenen éischten dräi Méint ugemellt ginn, musse bis zum 1te Januar vum nächste Joer waarden, fir sech s’affiliéieren. Hei kann et aktuell zu Situatioune komme wou Frae schwanger ginn, an et dee Moment dann net méiglech ass sech nach an der Mutualitéit fir dat Joer anzeschreiwen. Dee Moment kéinten se weder wärend der Schwangerschaft, nach bei der Gebuert iwwer d’Mutualitéit assuréiert sinn. Mir Piraten wëllen dës prekär Situatioun ofschafen, duerch eng Affiliatioun déi zu all Moment méiglech ass an déi mat enger Karenzzäit géif wierken, ersetzen.

Mir Piraten fuerderen;

 • Ee Guichet unique fir d’Autorisation d’établissement an eng Vereinfachung vun der Prozedur;
 • ee besseren an digitalen Austausch tëscht CCSS an der Stéierverwaltung an der Douane;
 • Méi transparent Démarchen bei der CCSS;
 • Ee staffelbare Congé parental;
 • Méi flexibel Cotisatiounsméiglechkeete bei der CCSS tëscht dem Mindestloun an engem Drëttel vum Mindestloun. Dës Cotisatioune sollen dann och online all Mount upassbar sinn. An och méi héisch Cotisatiounen sollen zougelooss ginn, wann een Ufanks des Mounts ee méi ee klenge Montant virgesinn hat;
 • D’Méiglechkeet sech zu all Moment bei der Mutualité des employeurs s’affiliéieren;
 • D’Indexéierung vu Verträg tëscht dem Staat an eenzelen Indépendant:e.

Aarbechtsmigratioun

Lëtzebuerg brauch qualifizéiert a manner qualifizéiert Personal. Et feelt eis an alle Secteuren am Land un Leit. D’Plazen um Aarbechtsmarché ginn zum groussen Deel vu Leit aus der Groussregioun besat, mee och Leit aus aneren EU Staaten an net EU Staaten ginn zu Lëtzebuerg gebraucht.
Dës weideren, wëll d’Piratepartei och, dass d’Prozedure fir d’Unerkennung vun Diplomer vereinfacht gëtt. Et kann net sinn, dass Diplomer wou mir als Lëtzebuerger Staat d’Uni unerkennen, net direkt unerkannt ginn. Oft mussen d’Leit aus dem EU In- an Ausland nach beim Registre des titres hiren Diplom androe loossen, obwuel d’Uni vum Staat unerkannt ass. Esou ee Verloscht vun Zäit a vun Aarbechtskraaft duerch Leit déi schonn am Land sinn ass fir eis Piraten net z’akzeptéieren.

Dofir fuerderen d’Piraten:

 • Dass jonk Betriber déi éischt zwee Joer vun der Minimalbesteierung ausgeholl ginn;
 • D’Aféiere vun engem Entreprise Investment Scheme;
 • Eng Vereinfachung an Erliichterung vun de Prozedure fir Leit déi mat engem Aarbechtsvisa op Lëtzebuerg kommen. Och d’Partener:innen déi mat op Lëtzebuerg kommen, sollten d’Recht hunn, hei dierfen ze schaffen;
 • Eng Vereinfachung vun de Prozedure fir d’Unerkennung vun Diplomer;
 • Een Ausbau vun de gratis Lëtzebuergesch Coursen an de Culture générale Coursen.

D'Handwierk muss erëm méi attraktiv ginn

De Staat soll op d’Approche setzen, fir regional Betriber ze stäerken. Do spillt d’Handwierk kloer eng wichteg Roll. Fir eis Pirate mussen dës Betriber Prioritéit hunn, dëst wann et ëm d’Plazen an den Industriezone geet. Hei muss de Staat och Zuele sammelen, fir méi ee kloren Iwwerbléck iwwert d’Besoine vun de klengen a mëttelstännege Betriber ze hunn an esou d’Zonen deementspriechend z’amenagéieren.
Ee Problem dee kleng a mëttelstänneg Betriber och hei am Land hunn, ass dass de Betrib oft net ka vun iwwerholl gi wann déi fréier Propritétaire wëllen ophalen. Entweder feelt et un Iewen oder et sinn ze vill Iewen an déi Persoun déi et wëll iwwerhuelen, kann déi aner net ausbezuelen.
Mir Pirate wëllen, dass een sech net méi muss mat 16 Joer decidéieren ob ee wëll Handwierker ginn oder net. Dofir wëlle mir ee System opbauen, dee grad ewéi am Sportslycée et de Schüler erméiglecht, fir eng Première ze maachen a gläichzäiteg eng Handwierksausbildung. Hei sollen och Stagen wéi an der Beruffsschoul méiglech sinn, wou d’Schüler eng gewëssen Zäit an d’Schoul ginn an eng gewëssen Zäit kënne Betriber erfuerschen.

Dofir fuerdere mir Piraten:

 • Industriezone fir regionaalt Handwierk a Produkter;
 • Actionnariat Salarié a gelounten Terraine fir d’Betriber fir déi nächst Generatioun ofsécheren;
 • Eng méi attraktiv Handwierksausbildung duerch ee BAC-DAP;
 • Eng Reform vum Baugesetz déi op engem Guichet unique an Transparenz duerch d’Publikatioun vun Decisiounen baséiert – wat och zu enger Acceleratioun, méi Verständnis vun den Decisiounen féiert.

Steierklass 2 och wichteg fir d'Attraktivitéit vum Land

Lëtzebuerg brauch jonk Leit. D’Aarbecht hei am Land ass awer och duerch d’Steierklassen 1 an 1a fir Célibatairen net méi esou attraktiv. Virun allem Leit mat méi héije Salaire gesinn net méi onbedéngt de Sënn, dee wäite Wee op Lëtzebuerg ze maachen. Bei engem Salaire vu 5.400€/Mount kritt een a Frankräich méi Netto eraus wéi zu Lëtzebuerg. Mir sinn also fir Jonker mat héije Qualifikatiounen net méi attraktiv genuch. Dëst ass ee weidere Grond, fir d’Ënnerscheeder bei der Besteierung op Grond vum Staut Bestued, Gepacst, Célibataire mussen der Vergaangenheet ugehéieren.

Fitforinvest

Aus der Rubrik Steierpolitik iwwerhuelen.

Lëtzebuerg fir Crypto aktiv maachen

Aus der Rubrik Steierpolitik iwwerhuelen.

Open Data, Open Source, Open Access

Aus der Rubrik Digitaliséierung iwwerhuelen

Reform vum Urheber- a Patentrecht (Copyright)

Aus der Rubrik Kultur iwwerhuelen