Ausbau vum Netz u Luetstatiounen

Déi heite Regierung huet am Koalitiounsaccord ugekënnegt, fir de Bau vun ëffentleche Luetstatiounen
“de manière ciblée” auszebauen. Genee Zuelen sinn awer am Koalitiounsaccord keng genannt.
An deem Zesummenhang wéilt ech de Ministeren dës Froe stellen:

  1. Wéi vill ëffentlech Luetstatioune ginn et, Stand Dezember, 2023 zu Lëtzebuerg?
  2. Wéi vill Luetstatioune goufen insgesamt zu Lëtzebuerg installéiert?
  3. Wéi vill Schnelluedestatiounen (opgelëscht no Leeschtung) existéieren zu Lëtzebuerg, Stand
    Dezember 2023?
  4. Wéi een Zil huet d’Regierung sech fir de Bau vun neie Luetstatioune gesat?
    Wéi vill ëffentlech Luetstatioune solle bis 2028 gebaut ginn?
    Wéi vill Schnellluedestatiounen (opgelëscht no Leeschtung) solle bis 2028 gebaut ginn?

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum