ACCOUNT

Motion sur le sujet des pavillons maritimes

Au cours des débats parlementaires sur le plan climatique et énergétique du gouvernement, les pirates ont soumis une motion demandant le gouvernement à se retirer de la distribution de pavillons maritimes pour des raisons fiscales. Comme il ressort de notre question parlementaire, 216 navires circulent actuellement avec un pavillon luxembourgeois dans le monde entier.

Zesummenhang posts

Eng Fro gouf gestallt op fro.lu. Aarbechtssichender, déi bei der ADEM ageschriwwe sinn, an déi de Statut vun engem Travailleur handicapé hunn, kënnen an
D’Gesetz vum 14te Juli 2015 reglementéiert den Accès zum Beruff vum Psychotherapeut. Et kann een ee Master an der klinescher Psychologie hunn, aner Diplomer
An hirer Äntwert op meng Question parlementaire n°7357 huet d’Ministesch geschriwwen, dass zum deemolegen Zäitpunkt insgesamt 388 Kanner a Jugendlecher duerch d’Geriichtsuerteeler vun deenen