Mélanie Lodevic

Mäin Numm ass Mélanie Lodevic, 35 Joer, aus der Gemeng Mamer. Ech schaffen um Ministère des affaires étrangères et européens.

Ech si säit ville Jore passionéiert fir d‘Naturmedizin an si 2019 fäerdeg mat menger

Ausbildung an der Naturheilkunde. (Méi spezialiséiert an der Ernierung, Psychologie an

Emotional)

Meng Hobbyen a Leidenschafte sinn: Naturmedezin, Natur, Energieheelung, Deieren a Reesen.

Reese leit mir um Häerzen a war mir nach ëmmer immens wichteg. Et huet mir villes bäibruecht

iwwert d’Mënschheet, d‘Welt an eise System an deem mir liewen.

Meng Politesch Schwéierpunkte sinn:

– Medezin

– Schoulsystem

– Déiereschutz

Ech si fir e friddlecht a respektvollt zesummeliewen, fir eng Welt wou Geld a Materialismus
manner regéieren a wou een erëm op dat Wesentlecht vum Liewen zeréck kennt.

Zesummenhang posts

Déi national an europäesch Gesetzgebung gesäit vir, dass Persounen sech bei enger nationaler Entitéit beschwéiere kënnen, wann hier Rechter am Beräich vun de si
Fir eis Piraten si Biergerbedeelegung a Selbstbestëmmung wichteg. Dofir läit et eis och um Häerzen, dass d’Bierger selwer kënnen decidéieren, wéi a wou si