Sinn Zooen nach zäitgeméiss?

Published by Christian Welter on

Enn 2019 sinn an der nationaler esou wéi internationaler Presse eng Rei skandaléis Artikelen iwwert den Zoo zu Amnéville publizéiert ginn (“Zoo von Amnéville auf der Anklagebank” aus dem Lëtzebuerger Wort vum 04/12/2019 oder “Animaux morts enterrés, déversement d’eaux usées, listenoire… Un zoo de l’horreur à Amnéville” aus der franséischer Zeitung La Dépêche du Midi). Aus besootenen Artikele geet ervir, dass am amnéviller Zoo eng Rëtsch illegal Aktivitéite solle stattfonnt hunn, woubäi virun allem d’Wuel vun den Déiere mëssuecht ginn ass. Ex-Mataarbechter schwätzen dovunner, dass Déiere wéinst Feelere bei der Anästhesie gestuerwe sinn an, dass Déierekadaveren heemlech begruewen oder am Ofwaasser entsuergt goufen.

An deem Zesummenhang wéilt ech dem Minister dës Froe stellen:

  1. Här Educatiounsminister, goufen an de leschte Joren Ausflich vu Schoulklassen an den Zoo vun Amnéville gemaach? Goufen dës Ausflich vum Ministère an/oder vun de Schoule selwer bezuelt?
  2. Wäerten och dëst Joer Ausflich an den amnéviller Zoo vum Ministère accordéiert an eventuell finanziell bezouschosst ginn?
  3. Wéi eng Positioun vertrëtt d’Regierung géigeniwwer Strukturen, déi Déiere fir Ënnerhalungszwecker, gefaangen halen?
  4. Ass fir d’Regierung de Besuch vun Zooen an Delfinarien mam Déiereschutz vereenbar?
  5. Ass fir d’Regierung de Besuch vun engem Zirkus mam Déiereschutz vereenbar?

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.