Wien mécht wat?

Méi Informatiounen iwwert déi eenzel Parteiorganer fënns du an eiser Satzung.

Kongress

De Landeskongress besteet aus alle Membere vun der Piratepartei a kënnt mindestens ee Mol am Joer zesummen, fir iwwert d’Richtung vun der Partei ze decidéieren. De leschte Kongress war den 2te Juni 2022. De Beriicht dovunner fënns du hei.

Präsidium

Um Landeskongress vum 8te Mee 2021 a vum 2te Juni 2022 gouf den aktuelle Präsidium vun der Piratepartei Lëtzebuerg gewiehlt, deen aus folgende Persoune besteht:

 • Marc Goergen (Koordinator)
 • Rebecca Lau (Spriecherin)
 • Starsky Flor (Spriecher)
 • Gilles Mertz (Tresorier)
 • Sven Clement
 • Camille Liesch
 • Daniel Frères
 • Raymond Remakel
 • Mandy Arendt
 • Marie-Marthe Muller (Ersatzmember)

Parteileedung

D’Parteileedung besteet aus de Memberen vum Parteipräsidium, souwéi

 1. alle gewiehltenen Mandatsdréier vun der Piratepartei Lëtzebuerg (kommunal, national & europäisch),
 2. de vum Landeskongress gewiehltenen Themenbeauftragten,
 3. engem Vertrieder aus all Bezierk,
 4. souwéi engem Vertrieder vun de Jonke Piraten (JONK PIRATEN ASBL).
 

D’Sitzunge vun der Parteileedung sinn oppen fir all Member.

D’Piraten lokal

D’Piratepartei ass a véier Bezierker agedeelt, déi all Kéiers aus de Sektiounen vun engem Wahlbezierk zesummegesat sinn. Dat gesäit eis Satzung vir. Hei sinn déi aktuell Bezierkscomitéeën:

Bezierkscomité Norden

Raymond Remakel – Koordinator
Patricia Reggi – Tresorière
Weider Comitésmemberen 

 • Tom Hary
 • Ben Polidori
 • Carole Weiler
 • Charles Welter
 • Myriam Roettgers
 • Kevin Kohlvelter
 

Bezierkscomité Osten

Daniel Frères – Spriecher
Warren Sternon – Koordinator
Claire Houdremont – Trésorier
Gerald Contreras – Sekretär    
Weider Comitésmemberen 

 • Chloé Timmermann
 • Jérôme Wetz
 • Marco Gomes
 • Stéphan Duprel
 • Patrick Becker
  
Bezierkscomité Süden
 
Bruno Da Silva – Koordinator
Martine Kohl – Spriecherin
Libor Chmelik – Spriecher
Teresa Monteiro – Trésorière
Weider Comitésmemberen
  • Ben Lomel
  • Romain Marso
  • Gérard Marso
  • Chris Bernard
  • Sylvie Kohl
  • Claude Legrand
  • Christian Welter

    

 • Kooptéiert Comitésmemberen
 • Camille Liesch (Koordinator fir de Kanton Capellen)
 • Marc Goergen
 • Gilles Mertz
 • Starsky Flor
 
Bezierk Zentrum
  
Mandy Arendt  Spriecherin
Mathis Godefroid  Spriecher
Jerry Weyer  Koordinator
Marie-Marthe Muller  Trésorière
Comitésmemberen 
 • Edgar Bisenius
 • Pascal Clement
 • Nadine do Carmo
 • Jean Heuschling
 • Luka Krauss
 
 
 

Sektiounen

D’Sektiounen sinn Ënnerglidderungen an de verschiddene Bezierker a këmmeren sech ëm d’Lokalpolitik um Gemengenniveau.

Aktuell huet d’Piratepartei 5 Gemengeconseilleren an de Gemengen Péiteng, Réimech, Colmar-Bierger a Réiden.

Gemeng Esch/Uelzecht
Uspriechpersoun: Libor Chmelik
 
Gemeng Käerjeng
Uspriechpersoun: Vincenzo Turcarelli
 
Gemeng Péiteng
Uspriechpersounen: Marc Goergen & Christian Welter
 
Gemeng Käl/Téiteng
Uspriechpersoun: Ben Lomel
 
Gemeng Réimech
Uspriechpersoun: Daniel Frères
 
Gemeng Colmar-Bierg
Uspriechpersoun : Mandy Arendt
 
Gemeng Réiden/Attert
Uspriechtpersoun: Raymond Remakel
 
Gemeng Hesper
Uspriechtpersoun: Mathis Godefroid
 

Stad Lëtzebuerg
Uspriechtpersoun: Pascal Clement

Gemengen Miersch&Stroossen 
Uspriechpersoun: Jerry Weyer

Sektioun International 
Uspriechtpersoun: Rebecca Lau

***

Zousätzlech ass d’Piratepartei Lëtzebuerg Member bei den Europäesche Piraten.

Eis onofhängeg Jugendorganisatioun sinn d’Jonk Piraten: Jopis.