Gestion par objectifs – Wien huet kee Plang?

Published by Piraten on

Déi sougenannten “Gestion par objectifs” soll et Verwaltungen a Servicer vum Staat erlaben, hir Aarbecht méi effikass a strukturéiert ze gestalten, an den Agenten e Kader setzen, an deem si hir eege Progressioun kënne moossen. Dës Initiativ setzt ënnert anerem d’Ausschaffe vun Aarbechtsprogrammer viraus, déi vun all Service, Verwaltung a Ministère opgestallt an uschléissend vun de jeeweilege Ressortministere validéiert solle ginn.

An deem Zesummenhang huet de Sven Clement de Ministeren fir Administrativ Reform & Ëffentlechen Déngscht  dës Froe gestallt:

  • Wéi vill Servicer a Verwaltungen hu well esou een Aarbechtsprogramm ausgeschafft (opgeschlësselt no Ministère, an ausgedréckt a relativen an absoluten Zuelen)?
  • Wéi vill vun dëse Programmer goufe vun de jeeweilege Ministeren (opgeschlësselt no Ministère) well validéiert?
  • Wéi vill Aarbechtsprogrammer goufen opgeschlësselt no Ministère refuséiert?
  • Wéi eng Pläng huet d’Regierung, fir hir Ambitioun vun enger “Gestion par objectifs” an alle Servicer a Verwaltunge vum Staat – an domat och op deene Plazen, wou et bis elo nach net geschitt ass – ëmzesetzen?
  • Wéi eng Delaie gëllen an deene jeeweilege Ministèren, fir d’Gestioun duerch Objektiver ëmzesetzen?


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.