Wëldfleeschprodukter

Am Handel feelt et u Kennzeechnunge fir Wëld-Produkter. Esou léisst sech net ëmmer feststellen, aus wéi engem Land d’Wëldfleesch kënnt an ob et sech ëm fräi liewend Déieren oder Ziichtunge gehandelt huet.

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. Ginn hei zu Lëtzebuerg am Moment Wëldfleesch-Produite verkaaft, déi ee Label hunn?
    1. Wa jo, wéi eng Labele sinn dat?
    2. Wa jo, wéi vill Prozent vun de Wëld-Produite hu schätzungsweis dës Labele?
    3. Wann nee, sinn d’Ministeren d’Accord, dass hei ee Label muss kommen? Ass hei eppes Konkretes virgesinn?

  2. Gëllt eng Keenzeechnungspflicht fir Päerdsfleesch?

  3. Wéi vill Wëldfleesch gëtt all Joer hei an d’Land importéiert? Wat sinn hei méiglech Grënn?

  4. Wéi vill vum importéiere Wëldfleesch kënnt aus Gatterhaltung oder Ziichtung?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 8228

Zesummenhang posts

De Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff ass zoustänneg fir d’Leit, déi an Untersuchungshaft sinn. Eisen Informatiounen no, si beim Bau vum Uerschterhaff och Büroe fir Untersuchungsriichter
Zënter Jore gëtt doriwwer diskutéiert, fir an der Rue de Linger op der Gemengegrenz tëschent Käerjeng a Péiteng ee gemeinsamen Zenter fir d’Police an