Wat gëtt gemaach, fir de Leit wärend der Covid-Kris am Fall vun Iwwerschëldung ze hëllefen?

Published by Piraten on

De Problem vun der Iwwerschëldung ass net nei, huet duerch d’Covid-Kris awer sécher nach emol un traureger Aktualitéit gewonnen.

Wärend der Heure de Question vum 9. Mäerz 2021 huet de Sven Clement der Ministesch fir Famill & Integratioun dës Froe gestallt:

Erkennt d’Madamm Ministesch eng steigend Tendenz, bei der Unzuel u Persounen, déi sech Hëllef siche wéinst Iwwerschëldung?

Erkennt d’Madamm Ministesch eng steigend Tendenz, bei der Unzuel u Persounen déi virun d’Commission de Médiation en matière de surendettement kommen?

Wat huet de Ministère fir Famill an Integratioun konkret am Kader vun der Covid-Kris gemaach, fir Persounen déi mat Iwwerschëldung ze kämpfen hunn, zousätzlech ze ënnerstëtzen?

Wat d’Ministesch geäntwert huet, kënnt Dir hei kucken: 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.