Pro Europa

1. Pro Europa

Mir Pirate bekennen eis ganz kloer zu der Europäescher Unioun. D’EU bitt haut iwwer 500 Millioune Mënsche Sécherheet, Wuelstand an eng gemeinsam Identitéit. Mer sinn der Iwwerzeegung, datt Europa an de gemeinsamen Interessi vun allen europäesche Bierger gestallt sollt ginn. D’Pirateparteien an der Europäescher Unioun bekennen sech ganz kloer zu der europäescher Iddi.

Zesumme géint Extremismus

Déi nationalistesch Stréimungen an Denkbeweegungen an Europa sinn an de lëschte Joren ëmmer méi präsent ginn. Europawäit sinn an deene leschte Joren ëmmer méi riets Politiker a Parlamenter gewielt ginn, mat schwéiere Konsequenze fir d’Zesummenaarbecht an den Zesummenhalt vun der Europäescher Unioun. Mer sinn der Iwwerzeegung, dass et kloer Alternative gëtt zu Iddien, déi op engem Gesellschaftsbild opbauen, dat vun Angscht, Haass a Verzweiwlung definéiert ass.

Et ass un eis, d’Stëmm ze erhiewen an de Mënschen an Europa ze weisen, dass et Alternativen zum Rietspopulismus ginn. Dofir schwätze mer Pirateparteien a ganz Europa eis kloer géint all Form vun Haass an Angschtmaacherei aus. Mer Pirate sinn iwwerzeegt, datt all Mënsch d’Recht huet fair a gläich behandelt ze ginn.

Mer sti fir een Europa, an deem all Mënsch seng Chancë soll kréien, egal wéi eng Hautfaarf, Nationalitéit oder Relioun en huet. Eis Gesellschaft huet d’Rechter vu Minoritéiten ze respektéieren. Mer wäerten eis dofir all Form vun Diskriminéierung widdersetzen an eis Gruppéierungen entgéintstellen, déi d’Mënscherechter ugräifen.

Europäesch Grondrechter verdeedegen

D’Piratepartei fuerdert vun allen EU-Memberstaaten an och den neie Bäitrëttskandidaten e kloert Bekenntnis zu de Grondprinzipie vun engem demokratesche Staat. Wierder eleng ginn awer net duer. All Memberstaat misst sech reegelméisseg engem onofhängegen Audit zur Mënscherechtssituatioun a sengem Land ënnerwerfen.

D’EU muss gläichzäiteg och intervenéieren, wann hir Prinzipie vu Memberstaate systematesch verletzt ginn. Dofir verlaangt d’Piratepartei eng Reform vun der Prozedur vum Artikel 7 vum Traité vun der Europäescher Unioun. Memberstaaten, déi d’Grondrechter violéieren, musse méi schnell an einfach zur Verantwortung gezu ginn.

Verantwortung vun den nationale Parlamenter

Vill ze oft drécken déi national Parlamenter d’Verantwortung fir onpopulär Entscheedungen op d’Europäesch Unioun of. Dëst féiert dann nëmmen zu méi EU-Skepsis bei de Bierger an fërdert net d’Vertrauen an d’EU.

Dobäi ass et oft de Feeler vun den nationale Parlamenter, datt si sech net éischter an de Prozess vun der Ausgestaltung vun den Direktiven agebonnen hunn. Zanter dem Lissabonvertrag hunn all déi national Parlamenter an der EU vill méi Verantwortung an Europa. Dëst notze si awer net aus.

D’Piratepartei fuerdert dowéinst all d’politesch Parteien aus nationale Parlamenter op, sech endlech hirer europäescher Verantwortung ze stellen, Scholdzouweisungen u Bréissel ze ënnerloossen an d’Bierger objektiv ze informéieren, ewéi eng Entscheedungen een hätt kéinten huelen, fir Gesetzer ze beaflossen.

D’Mënscherechter an der EU stäerken  

D’Piraten ënnerstëtzen d’Charta vun de Grondrechter vun der Europäescher Unioun a wäerten sech dofir asetzen, hir Wäerter, wéi Toleranz, Fräiheet, Gläichheet a Solidaritéit an Europa ze verdeedegen an auszebauen. 

Fir d’Piratepartei ass et wichteg, datt d’Mënscherechter an der Europäescher Unioun agehale ginn. Dofir sollte mir och an der Lag sinn dës duerchzesetzen. Aktuell ass et sou, dass all Land säin eegent Grondrecht huet, op deem senger Basis et sech fir d’Gestaltung vu senger nationaler Politik behaapte kann.

Mer wëllen, dass d’Europäesch Charta fir d’Bierger vun de Memberstaate verbindlech soll gemaacht ginn. Dëst hätt als Resultat, dat all Europäer a sengem Land déi gläich Rechter a Fräiheete vu senger Regierung fir sech fuerdere kéint an den Europäesche Geriichtshaff direkt vun de Bierger opruffbar géing ginn.

Fir een Europa vun de Bierger 

D’Piratepartei wëll en Europa vun de Mënschen, net vun de Regierungen an Diplomaten. Mer ënnerscheeden eis vun deenen anere lëtzebuergesche Parteien duerch e kloert, unhalend Striewen no enger politescher Unioun an der Form vun enger politescher Federatioun. Ee federaalt Europa, an deem d’Biergerinnen a Bierger d’Richtung virginn an d’Verwaltung am Déngscht vu jidderengem an net nëmmen de Lobbye steet, ass eist Zil.

D’Grenzen oppe loossen

D’Iddi vun Europa soll sinn, dass mir als europäesch Bevëlkerung zesumme schaffen a liewen, mam Zil, dass jiddwer Land vun dem ganze Gefüge profitéiert. Europa kann nëmmen effektiv weiderbestoen, wa mer d’Prinzipie vum Schengener Vertrag (Freizügegkeet an Europa) ënnerstëtzen.

Grenzen opbauen wéist nëmmen interkulturell Ignoranz a bréngt letztendlech eise Fridden a Gefor. Ignoranz bréngt am private Liewen näischt a kann och am Kontext vun der Politik kee Wee vum Erfolleg sinn. Et gëllt d’Grenzen tëschent den eenzelen europäesche Volleker ze verstoen an ofzebauen amplaz sech ze verschléissen.

An Europa reegele wat an Europa gereegelt muss ginn

D’Piratepartei schwätzt sech fir d’Subsidiaritéit aus, dat heescht, dass politesch Entscheedungen sou no wéi méiglech bei de Bierger solle getraff ginn. Eng staark EU ass nämlech näischt ouni hir Regiounen, Länner a Gemengen. D’Verantwortung soll dohinner goen, wou se am beschten Uwendung fanne kann. Wat awer op europäeschem Plang besser gereegelt ka ginn, solle mir als Europäer zesummen diskutéieren an entscheeden.

Eng EU mat méi verständleche Nimm

Europäesch Politik ass ganz oft schwéier ze verstoen. Ee Grond dofir ass och, dass déi verschidde Mandater an d’Institutiounen an der EU zimlech komplizéiert an ähnlech kléngen. Dat féiert dozou, dass een net ëmmer weess, vu wem grad geschwat gëtt.

Effektiv ass d’Opstellung vun der EU op Verwirrung ausgeluecht. Ee bekanntent Beispill dofir sinn déi 3 europäesch Réit (Conseillen). Sou ginn et an Europa 3 europäesch Réit, vun deenen der awer nëmmen 2 Deel vun der EU sinn. Dës sinn den Europäesche Rot (Conseil d’Europe) an de Rot vun der Europäescher Unioun (Conseil de l’Union européenne). Ausserhalb vun der EU existéiert da nach den Europarot (Conseil de l’Europe). Dëst Beispill weist ganz gutt, wéi verwirrend d’Namensgebung vun den Institutiounen ass.

D’Piraten droen d’Iddi mat, d’Institutiounen an der EU mat méi kloren a verständlechen Nimm ze bezeechnen an ze differenzéieren. D’Titele vu verschiddene Posten, wéi zum Beispill de Posten « Hoher Vertreter der Europäischen Union für Außen- und Sicherheitspolitik » sollt ganz einfach « Ausseminister vun der Europäescher Unioun » genannt ginn. D’Pirate proposéieren dofir eng Analyse vun den héijen europäeschen Institutiounen an Ämter ze maachen an d’Nimm vun den Ämter ze vereinfachen.

Ee modernen EU-Budget

Aktuell bedréit den EU-Budget ronn 1 % vum Bruttoinlandsprodukt vun der europäescher Unioun. Mat dësem Budget huet d’EU d’Méiglechkeet Projeten ze realiséieren an d’europäesch Entwécklung weiderzedreiwen. D’Aart a Weis wéi dëse Budget an der EU organiséiert gëtt, ass awer mëttelalterlech an dofir wëll d’Piratepartei ee modernen EU-Budget, deen den Erausfuerderunge vum 21. Joerhonnert entsprécht.

Eis Propose ass, datt d’Europäescht Parlament eng direkt Kontroll an och d’Responsabilitéit kritt, de Budget kënne matzebestëmmen. Amplaz vum aktuelle 7 Joresplang soll all Joer am Parlament e Budget gestëmmt ginn. Mer brauchen an der EU méi Investitiounen a Bildung a Fuerschung, eng besser Notzung vun neien Informatiouns- a Kommunikatiounstechnologien a méi Opmierksamkeet fir Innovatioun, Wëssenschaft an Ëmweltschutz.

Fir dat ze erreechen, géife mer Suen vum EU-Fong fir Agrarpolitik zu Gonschte vun aaneren EU-Fongen ëmleeden. Mer schwätzen eis och fir eng Stäerkung vum EU-Budget aus. Zum enge soll den EU-Budget laangfristëg op 1.5 % vum Bruttoinlandsprodukt vun der EU erhéicht ginn, zum anere soll d’EU sech och selwer kënne méi Finanzéierungsméiglechkeete ginn, beispillsweis duerch eng Erhéijung an en Ausbau vu sengen Eegemëttelen.

Ee “Future Refine” fir Europa weider ze stäerken

Fir déi wirtschaftlech ugeschloen Eurostaaten erëm op d’Been ze stellen, fuerderen d’Piraten en “Future-Refine-Plang” fir Europa. Dësen Opbau- an Investitiounsprogramm soll déi kuerzfristeg Konjunkturentwécklung fërderen an och laangfristeg d’Wuesstemspotential stäerken. D’Zil ass et, den Ëmbau an d’Moderniséierung vun den europäesche Vollekswirtschaften hin zu enger energieeffizienter a ressourcëschounende Wirtschaftsstruktur ze erméiglechen.

Verbreedung vun europäescher Konscht a Kultur

Kultur kann d’Vergaangenheet, d’Zukunft an d’Géigewaart spigelen. Bildend Konscht, Literatur, Theater, Film, Konscht an Architektur sinn Ausdrocksformen vun eiser gemeinsamer europäescher Geschicht, eise Wäerter an eiser Siicht op d’Gesellschaft. Kënschtler sinn oft un der Spëtzt vun der sozialer Innovatioun a sinn dofir wichteg fir eis Gesellschaft. D’Mënsche sollen an Europa fräi sinn, sech kënschtleresch auszedrécken. Fir d’Kreativwirtschaft ze ënnerstëtze brauche mir e fräie Maart an e Schutz géint deloyal Konkurrenz.

An Europa erwaarde mir, dass all Land säin (an eigentlech eiser all) kulturellt Ierwen ënnerhält, wa néideg och mat europäesche Fongen. Mir wëllen, dass Europa seng Kultur aktiv no baussen weise kann. Op dësem Wee kënne mir eis gemeinsam Grondwäerter ewéi Fräiheet, Demokratie an d’Mënscherechter an der Welt verbreeden. Kulturell Missiounen, gemeinsam Ausstellungen, d’Bereetstellung vu fräien digitale Konschtwierker, Iwwersetzunge vun europäescher Literatur a wëssenschaftlechen Aarbechten kënnen dobei als konkret Mesuren genotzt ginn.