Veräiner Qualité+

Iwwert de Subside Qualité+ gi Sportsveräiner, déi Sport fir Kanner ënner 16 Joer ubidden, finanziell vum Staat ënnerstëtzt. Durch d’Subside kënnen déi lokal Veräiner de Sport zu engem méi gerénge Präis fir eng breed Bevölkerung ubidden. Leider ginn et momentan awer Problemer beim Ausbezuele vun de Subside vun der Saison 2022-2023. 

An deem Zesummenhang hu mir der Regierung dës Froe gestallt:

  1. An der Vergaangenheet goufen des Subside spéitstens Ufanks des Joers ausbezuelt. Kann de Sportminister confirméieren, dass dat och elo Ufanks 2024 de Fall wäert sinn oder ob et eventuell Problemer gi beim Ausbezuele vun dëse Subside fir d‘Saison 2022-2023?

  2. An der Vergaangenheet ass et oft zu Depassementer vum ageplangte Budget fir de Qualité+ komm.
    • Wéi vill vum ageplangte Budget gouf schonn ausginn?
    • Wäert et och fir d’Joer 2023 nees zu engem Depassement kommen? Falls jo: Vu wat fir engem Montant geet de Sportminister do aus ?

  3. Bis wéini kënnen d’Veräiner domat rechnen, dass de Subside Qualité + an de Subside ordinaire fir 2023 ausbezuelt wäerte ginn?

Verlaf an der Chamber

QP Nummer 190

Zesummenhang posts

Context: Etat de la nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Datt eng Réi Mesuren nom Logementsdësch der Chamber proposéiert gi sinn. Dës
Context: Etat de la Nation 2024 D’Chamber vun den Deputéierten stellt fest: Déi viregt Regierung sech d’Zil gesat hat, datt bis 2030 solle 50
De Plan d’action national pour la promotion des droits des personnes LGBTIQ vun 2018 hält fest, dass eng reegelméisseg Evaluatioun vun der Ëmsetzung vum