ACCOUNT

Transparenz bei den Circulairen

Context:Projet 7666 – Budget 2021

D’Deputéiertechamber stellt fest:

  • dass d’Regierung an hirem Koalitiounsaccord festgehalen huet: “Dans le but de débureaucratiser et de rendre plus efficaces les processus administratifs, les efforts entrepris jusqu’à présent en matière de numérisation de toutes les étapes de travail des administrations publiques seront poursuivis et intensifiés, aussi bien en interne qu’en contact avec les citoyens et les entreprises”;
  • dass am Circulaire LIR 105/2 vum 16.03.1998 festgehalen ass, dass d’Frais d’obtention och “dépenses relatives à l’entretien d’un cabinet de travail à domicile” abegräifen;
  • dass den Circulaire LIR 105/2 net um Site vun der Stéierverwaltung am Receuil de circulaires ze fannen ass.

Aus dëse Grënn invitéiert d’Deputéiertechamber d’Regierung:

  1. All d’Circulairen, déi nach a Vigueur sinn, um Site vun der Steierverwaltung am Recueil de circulaires ze publizéieren. Och déi, déi virum Joer 2000 publizéiert goufen.

D’Motioun gouf eestëmmeg ugeholl.

De 5.02 gouf ee Bréif un d’Chamber geschéckt, well d’Motioun nach net ëmgesat gouf.

Den 17ten Juni gouf d’Motion endlech ëmgesat !

Zesummenhang posts

An der Nuecht vum 1ten Dezember op den 2ten Dezember si bannent 24 Stonnen zwee Accidenter op der Kräizung tëschent dem CR101-CR110 zu Kéinzeg
Stand Enn November koum et zu Lëtzebuerg zu 15 schwéieren Aggressioune géint Buschaufferen am Land. Eng Attack, iwwert déi RTL bericht huet, ass déi
Direkt nom Arrêt vun der CJUE iwwert den Accès zum RBE huet d’Madamm Ministesch den Accès op den RBE fir de Public ënnerbonnen. Scheinbar