ACCOUNT

An d’Vakanz mam Nuetszuch?

An d’Vakanz mam Nuetszuch aplaz mam Fliger? Déi Gréng hunn et an hirem EU-Wahlprogramm proposéiert, d’Realitéit zu Lëtzebuerg gesäit aneschters aus. Op Nofro am CFL Call Center gëtt ee gewuer, dass d’Offer an Europa ëmmer manner gëtt, well Nuetszich sech finanziell net lounen. Mir wëlle vun der Regierung wëssen, wat hir Positioun zu Nuetszich ass an… Continue reading An d’Vakanz mam Nuetszuch?