Gesiichtserkennung mat VISUPOL?

Surveillance camera attached on grey wall

Mir wollten vum Minister fir Bannenzeg Sécherheet wëssen, ob am Kader vum VISUPOL eng Gesiichtserkennungssoftware agesat gëtt. Hei ass eis Fro: Am Kader vum Ausbau vum Iwwerwaachungssystem VISUPOL stellen sech gewësse… Continue reading Gesiichtserkennung mat VISUPOL?