ACCOUNT

FRO.LU: Ausbezuelunge vun der Assurance Dépendance

euro cash background closeup

Dës Fro gouf iwwert fro.lu gestallt. Vill Persounen zu Lëtzebuerg sinn op d’finanziell Ënnerstëtzung vun der Assurance Dependance ugewisen. Grad fir sozioekonomesch benodeelegt Menage kann eng Verzögerung vun den Ausbezuelunge vun der Assurance séier zu engem finanzielle Problem ginn.  An deem Zesummenhang huet de Sven Clement dem Minister fir Sozialversécherung dës Froe gestallt: Wat war… Continue reading FRO.LU: Ausbezuelunge vun der Assurance Dépendance

Ëmsetzung vum Integratiounsplang

Child disability, autism concept. Four colorful human figures holding hands laying on wooden background. 3d illustration

De Nationale Plang fir Integratioun (Pan intégration) ass den 13te Juli 2018 am Regierungsrot ugeholl ginn. D’Zil vun dësem Plang ass et déi sozial Kohäsioun tëscht Lëtzebuerger a Net-Lëtzebuerger, dorënner falen och d’Flüchtlingen, hei am Land ze stäerken. Ausser der Existenz vun de grousse Linnen sinn bis haut awer nach keng Eenzelheeten zur Ëmsetzung vum… Continue reading Ëmsetzung vum Integratiounsplang