ACCOUNT

Schoultransport wärend der Quarantän

An der Kommissiounssëtzung zur Santé vum 21.09.2020, wou et ëm d’Konditioune fir eng mise en quarantaine gaangen ass, huet den Direkter vun der Santé erkläert, dass Schüler, déi ënnert Quarantän stinn an awer nach an den Unterrecht dierfen, net sollen den ëffentlechen Transport benotzen. Vill Elteren hunn awer net d’Méiglechkeet, fir hiert d’Kand op anerem… Continue reading Schoultransport wärend der Quarantän