ACCOUNT

Et feelt u Psychologen

School children filling test blank at exam: serious concentrated schoolgirl in casual shirt sitting at table and solving task

Wann d’Schüler am leschte Joer vum Fondamental ukomm sinn, musse si sech enger Rei Tester an Evaluatioune stellen, mat deenen ermëttelt soll ginn, wei eng Schoulform fir si am Secondaire am beschte gëeegent wär. D’Elteren, d’Léierpersonal an och Psychologen aus dem Centre Psycho-Social et d’Accompagnement Scolaires (CePAS) sinn un der Orientéierungsprozedur bedeelegt. Well d’Unzuel u… Continue reading Et feelt u Psychologen

Projet eduPrint – Wat stécht dohannert?

Cropped hand on businesswoman using copy machine in office

De Projet eduPrintsoll zu engem méi ressourcëschounenden Ëmgang mat Pabeier bäidroen an d’Drockvirgäng an de Schoulen an an den Administratiounen zentraliséiert geréieren. D’Piraten hunn nogefrot, wéi et technesch realiséiert gëtt, d’Utilisateuren zu engem méiglechst gerénge Pabeierverbrauch unzereegen a wollte wëssen, ob de Projet bis elo konkret Wierkung wéisst. Déi offiziell Fro huet folgende Wuertlaut: Här President, Sou wéi den Artikel 83 vun… Continue reading Projet eduPrint – Wat stécht dohannert?