Besteet an der lëtzebuergescher Radiolandschaft d’Gefor vun enger Monopolbildung?

D’ALIA huet den 31.7.2019 matgedeelt, datt « L’essentiel-Radio » d’Ausschreiwung fir d’Frequenze vum « Réseau N° 2 » fir sech entscheede konnt. Am Communiqué vun der ALIA heescht et konkret: “[S]i l’Autorité attribuait le réseau à la SA RadioLux, elle donnerait à L’essentiel-Radio la possibilité d’augmenter de manière non-négligeable sa couverture Read more…