ACCOUNT

Radio 100,7 – Een Etablissement public “autonome” sou ewéi d’Spuerkeess?

D’Spuerkeess ass een Etablissement public “autonome”. Dem Finanzminister no ass dëst wichteg, fir d’Onofhängegkeet vun der Bank ze garantéieren. Firwat ass dat dann net beim ëffentlech rechtleche Medium 100,7 de Fall? Misst den 100,7 net och een Etablissement public “autonome” ginn? An der Äntwert op meng parlamentaresch Fro n° 1999 betreffend dem autonome Statut vun der Spuerkeess,… Continue reading Radio 100,7 – Een Etablissement public “autonome” sou ewéi d’Spuerkeess?