Ëffentlech Gelder fir eege Werbung benotzt?

Vintage radio on wood table with various utensils

Aktuell organiséiert de Ministère fir Bildung eng Réi vun Diskussiounsowenter mam Numm Bildung am Dialog. D’Zil vun dësen Diskussionsowender ass mat de Bierger am Land iwwert de lëtzebuergesche Bildungssystem ze… Continue reading Ëffentlech Gelder fir eege Werbung benotzt?