ACCOUNT

Ëmsetzung vum Integratiounsplang

Child disability, autism concept. Four colorful human figures holding hands laying on wooden background. 3d illustration

De Nationale Plang fir Integratioun (Pan intégration) ass den 13te Juli 2018 am Regierungsrot ugeholl ginn. D’Zil vun dësem Plang ass et déi sozial Kohäsioun tëscht Lëtzebuerger a Net-Lëtzebuerger, dorënner falen och d’Flüchtlingen, hei am Land ze stäerken. Ausser der Existenz vun de grousse Linnen sinn bis haut awer nach keng Eenzelheeten zur Ëmsetzung vum… Continue reading Ëmsetzung vum Integratiounsplang