ACCOUNT

Iwwert d’Juegdpraxis

Firwat ginn haut nach Léit op d’Juegd a brauche mir wierklech Klappjuegten? Fréier war d’Juegd wichteg, fir d’mënschlecht Iwwerliewen ze sécheren. Haut ass se just nach d’Konsequenz vun enger iwwert Joerhonnerten undauernder Respektlosegkeet vis-à-vis vun der Natur. D’Europäer hunn an hirem Drang no Räichtum a Wuesstem dat natierlecht Gläichgewiicht gestéiert, verschidden Aarten ausgerott an anerer ausgesat a… Continue reading Iwwert d’Juegdpraxis

Zoustand vun de lëtzebuergesche Bëscher

Traces of bark beetle on tree trunk. Beautiful patterns created by nature

Laut de leschten Donnéeën, déi vum Statec fir Bëscher disponibel sinn, hat Lëtzebuerg 2010 e Bëschbestand vu ronn 86.150 Hektar oder 33,30% vun der Gesamtfläch vum Land. Gläichzäiteg constatéiert de STATEC fir d’Joer 2018 en Zoustand vum Bësch wou 31,4% vun de Beem staark an 36,8% vun de Beem liicht beschiedegt sinn. Erëm fir 2010… Continue reading Zoustand vun de lëtzebuergesche Bëscher

Beschweeër a Remembrement

An der Kräizerbuch goufen 2018 iwwer 32 Kilometer nei Bëschweeër duerch den Office national du Remembrement ugeluecht mam Ziel fir de Bësch weider ekonomesch z’erschléissen. Dëst Joer schéngt dëse Projet nach weider gedriwwen ze ginn a weider Aarbechten u befestegte Bëschweeër duerchgefouert ze ginn. Huesepied gi bei dësem Projet duerch 5-6m breet Schneise mat befestegte… Continue reading Beschweeër a Remembrement