Iwwert d’Juegdpraxis

Firwat ginn haut nach Léit op d’Juegd a brauche mir wierklech Klappjuegten? Fréier war d’Juegd wichteg, fir d’mënschlecht Iwwerliewen ze sécheren. Haut ass se just nach d’Konsequenz vun enger iwwert Joerhonnerten undauernder… Continue reading Iwwert d’Juegdpraxis

Zoustand vun de lëtzebuergesche Bëscher

Traces of bark beetle on tree trunk. Beautiful patterns created by nature

Laut de leschten Donnéeën, déi vum Statec fir Bëscher disponibel sinn, hat Lëtzebuerg 2010 e Bëschbestand vu ronn 86.150 Hektar oder 33,30% vun der Gesamtfläch vum Land. Gläichzäiteg constatéiert de… Continue reading Zoustand vun de lëtzebuergesche Bëscher

Bëschweeër a Remembrement

An der Kräizerbuch goufen 2018 iwwer 32 Kilometer nei Bëschweeër duerch den Office national du Remembrement ugeluecht mam Ziel fir de Bësch weider ekonomesch z’erschléissen. Dëst Joer schéngt dëse Projet… Continue reading Bëschweeër a Remembrement