ACCOUNT

Memorandum of Understanding mat Cisco

bonn, North Rhine Westphalia/germany - 28 11 18: cisco sign in bonn germany

2018 huet de Premierminister um Weltwirtschaftsforum zu Davos ee Memorandum of Understanding (MoU) mat Cisco ofgeschloss, enger US-amerikanescher Firma am Bereich vun der Telekommunikatioun. Aus dësem MoU. Aus den Informatiounen, déi Cisco an d’Regierung bereet waren dem Public matzedeelen*, léisst sech erausschléissen, datt d’Kollaboratioun tëschent Cisco der lëtzebuergescher Regierung kuerz resüméiert een digitalen Acceleratiounsplang fir… Continue reading Memorandum of Understanding mat Cisco