Mangelnde Dateschutz bei Kanner

data security concept: computer, tablet, phone with combination lock on wooden table

De 27ten November huet de Bundesverband der Verbraucherzentralen und Verbraucherverbände ee Rapport verëffentlecht, deen d’Auswierkunge vum europäesche Dateschutzreglement (GDPR) op d’Verbraucher ënnert d’Lup hëllt. An deem Rapport monéiert d’Verbraucherzentrale ënnert aanerem den… Continue reading Mangelnde Dateschutz bei Kanner