ACCOUNT

Jugendschutz – Wéi vill Mannerjäreger sinn a Prisongen fir Erwuessener?

Outdoor Fence Detail of Sharp Barbwire Installation. Security and Protection Concept

D’UN-Kannerrechtskonventioun gesäit Folgendes vir: “En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de l’enfant (…)” (Artikel 37c). D’lescht Joer hat de Marc Goergen a senger parlamentarescher Fro n°595 gefrot, wéi vill Jugendlecher insgesamt zu Lëtzebuerg an engem Prisong ënnerbruecht goufen.… Continue reading Jugendschutz – Wéi vill Mannerjäreger sinn a Prisongen fir Erwuessener?

Registre spécial fir Jugendlecher?

Online auction or cyber crime concept. Judge gavel on computer laptop keyboard, banner. Overhead view, 3d illustration

D’Gesetz vum 10. August 1992 zum Jugendschutz huet am Artikel 15 en “registre spécial” geschaaft, dee vum Preposé vum Casier ze féieren ass. An dësem Register fannen sech all d’Decisioune vum Jugendriichter a vum Jugendtribunal, mee och all Condamnatioune vun engem Mineur. Am Artikel 15 heescht et weider:  Ces décisions et condamnations peuvent être portées… Continue reading Registre spécial fir Jugendlecher?