Jugendschutz – Wéi vill Mannerjäreger sinn a Prisongen fir Erwuessener?

Outdoor Fence Detail of Sharp Barbwire Installation. Security and Protection Concept

D’UN-Kannerrechtskonventioun gesäit Folgendes vir: “En particulier, tout enfant privé de liberté sera séparé des adultes, à moins que l’on estime préférable de ne pas le faire dans l’intérêt supérieur de… Continue reading Jugendschutz – Wéi vill Mannerjäreger sinn a Prisongen fir Erwuessener?

Registre spécial fir Jugendlecher?

Online auction or cyber crime concept. Judge gavel on computer laptop keyboard, banner. Overhead view, 3d illustration

D’Gesetz vum 10. August 1992 zum Jugendschutz huet am Artikel 15 en “registre spécial” geschaaft, dee vum Preposé vum Casier ze féieren ass. An dësem Register fannen sech all d’Decisioune… Continue reading Registre spécial fir Jugendlecher?